Nowy Metropolita Częstochowski.

sty 1, 2012

Dnia 29 grudnia A.D. 2011 Ojciec Święty Benedykt XVI mianował nowego Arcybiskupa Metropolitę archidiecezji częstochowskiej. Został nim dotychczasowy biskup ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. dr Wacław Depo. Nowy Arcybiskup został powołany przez Ojca Świętego na miejsce abpa Stanisława Nowaka, który złożył rezygnację z posługi po ponad 27 latach owocnej pracy duszpasterskiej.

Nowomianowany Metropolita jako pierwszy biskup ordynariusz w Polsce odprawił pontyfikalną Mszę Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego po ogłoszeniu przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Fakt ten miał miejsce w I niedzielę Adwentu 30 listopada A.D. 2008 i był ważnym wydarzeniem dla wszystkich tradycyjnych wspólnot w naszym kraju. Liturgia celebrowana była w kościele rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu i do dziś pozostaje w pamięci jako „zielone światło” dla wiernych i duszpasterzy przywiązanych do tradycyjnej liturgii. Biskup Depo dał przykład prawdziwego zrozumienia myśli Ojca Świętego, a po uroczystości wyraził troskę o wszystkich wiernych swojej diecezji, bez względu na formę rytu w jakim uczestniczą.

Nuncjusz Apostolski Celestino Migliore ogłosił decyzję Papieża Benedykta XVI z dniem 29 grudnia. W oficjalnym komunikacie Nuncjatury podano, że Ojciec Święty przyjął rezygnację dotychczasowego metropolity częstochowskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz mianował Jego następcą dotychczasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Wacława Depo. Ingres nowego Metropolity zaplanowano na 2 lutego 2012 roku – Święto Ofiarowania Pańskiego. Na tej wielkiej uroczystości archidiecezji częstochowskiej z pewnością nie zabraknie przedstawicieli Fundacji Inicjatywa Włodowicka, którzy dzięki życzliwości poprzednika abpa Depo mogli swobodnie rozwinąć działalność związaną z organizacją Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp.

Odchodzący na zasłużoną emeryturę ks. abp Stanisław Nowak został mianowany na tron biskupi w Częstochowie 8 września A.D. 1984. Sakrę biskupią przyjął 25 listopada tego samego roku w częstochowskiej bazylice katedralnej. Paliusz arcybiskupi przyjął 29 czerwca 1992 roku w Rzymie, po podniesieniu diecezji częstochowskiej do rangi archidiecezji.

Podczas trwania Jego urzędu zmodernizowana została sieć parafialna i dekanalna. Abp Nowak przeniósł także w 1991 roku seminarium duchowne z Krakowa do Częstochowy oraz wprowadził w diecezji Nieustanną Adorację Najświętszego Sakramentu. Podczas 27 lat swojej posługi pobudzał życie duchowe całej Metropolii oraz z pasterskim oddaniem dbał o rozwój kultu maryjnego i duchowość swoich wiernych, sam będąc przykładem oddania Matce Bożej.

Diecezję częstochowską erygował Papież Pius XI na mocy bulli Vixdum Poloniae unitas z 28 X 1925 roku. Powstanie nowej diecezji związane było z istnieniem w Częstochowie Jasnej Góry – największego i najbardziej znaczącego sanktuarium maryjnego w Polsce. Patronką diecezji została wybrana Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. W 1992 roku, 25 marca bł. Papież Jan Paweł II wydał bullę Totus Tuus Poloniae populus, na mocy której powstała metropolia częstochowska, w której skład wchodzą archidiecezja częstochowska oraz diecezje radomska i sosnowiecka.

Wiernych związanych z liczącą dziś 824 990 dusz archidiecezją częstochowską z pewnością cieszy fakt, że urząd i posługę na tronie biskupim największego centrum kultu maryjnego w Polsce – duchowej stolicy naszego kraju, jak określa się Częstochowę, obejmuje biskup znany ze swojego wyjątkowego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, jedynej pewnej i niezawodnej drogi do Jezusa Chrystusa.

Ksiądz abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 w Szydłowcu k/Radomia. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 3 czerwca 1978 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Studia kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską. W czerwcu 1984 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera”. Na bogatą pracę naukową i duszpasterską Księdza Biskupa składa się wiele publikacji, listów pasterskich i wykładów. Pełnił on m. in. funkcję wykładowcy teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a 25 marca 1992 roku został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego nowopowstałej Diecezji Radomskiej. Pracował również jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie, a od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Był także członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. Abp Depo jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej oraz prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku- Kamiennej. 4 maja 2004 roku został uhonorowany tytułem Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

5 sierpnia 2006 roku Papież Benedykt XVI mianował go biskupem zamojsko-lubaczowskim. Sakrę biskupią Ksiądz Depo przyjął 9 września 2006 roku i odbył jednocześnie uroczysty ingres do katedry zamojskiej.

Organizatorzy Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp wyrażają głęboką radość z faktu, iż arcybiskupem diecezji, która jest miejscem działalności Fundacji Inicjatywa Włodowicka został mianowany duchowny, który spogląda na wiernych przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego z otwartością i pasterską troską. Wspólnota wiernych skupiona wokół zjazdów Tradicamp składa Jego Ekscelencji gratulacje z okazji nominacji i zapewnia o swojej modlitwie w intencji Nowego Arcybiskupa i całej archidiecezji.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicamp.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!