Wierni Tradycji Łacińskiej znów będą świętować – Tradicamp2014.

cze 8, 2014

Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp, to wyjątkowe doroczne wydarzenie w życiu tej wspólnoty. Nie są to bowiem rekolekcje ani dni skupienia, choć spotkania bogate są w wydarzenia liturgiczne. Tradicamp to świętowanie, podczas którego wspólnota Tradycji Łacińskiej integruje się przeżywając radość ze swego istnienia. Spotkania te pokazują, że Tradycja Łacińska to nie tylko przywiązanie do liturgii i jej formy, ale również piękna i rosnąca wspólnota rodzin, przyjaciół i znajomych. Wspólnota wiernych, których codzienność wykracza poza przestrzeń ściśle sakralną i odnajduje się w danej i zadanej przez Boga doczesnej rzeczywistości. Tradicamp zatem, to spotkania wspólnoty w pełnym tego słowa znaczeniu, to spotkania z człowiekiem – drugim człowiekiem szukającym Chrystusa w otaczającym go świecie.

Tegoroczna piąta już edycja spotkań odbędzie w dniach od 6 do 12 lipca, jak co roku wśród pięknych krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wszyscy uczestnicy spotkań gromadzą się w Rzędkowicach, niewielkiej turystycznej wiosce położonej między skalnymi ostańcami a lasem, na szlaku Orlich Gniazd, w pół drogi pomiędzy Jasną Górą a Wawelem. Ważnym punktem w tych dniach na mapie Rzędkowic jest obozowisko Tradicamp będące miejscem spotkań wszystkich uczestników. To właśnie tu – od porannego śpiewu godzinek, aż do późnych godzin wieczornych przy ognisku – tętni życie gromadzącej się wspólnoty. Spotkania Tradicamp pomimo własnego rytmu i dynamiki, na stałe wpisały się w wakacyjny krajobraz tych terenów i znalazły życzliwe i otwarte przyjęcie wśród mieszkańców, którzy coraz częściej borą udział wydarzeniach podczas spotkań.

Tradicamp to spotkania starszych i młodszych, świeckich i kapłanów, to spotkania całych rodzin, albowiem łączą one w sobie wiele różnorodnych wydarzeń, czyniąc w ten sposób zadość potrzebom wszystkich uczestników. Nie zabraknie zatem w tym roku stałych punktów w programie integracyjnym, a więc wspólnych ognisk, wycieczek, agap i biesiadowania, zawodów na orientację wśród jurajskich lasów i skał oraz fabularnej gry terenowej, która jako nowość w programie ubiegłorocznej edycji tak bardzo spodobała się najmłodszym, a i całym rodzinom dostarczyła wiele radości. Spotkania Tradicamp odbywają się w terminie powiązanym z rocznicą wydania (7 lipca A.D.2007) Listu Apostolskiego „Summorum Pontificum” przez Papieża Benedykta XVI. List ten stanął u podstaw znaczącego rozrostu wspólnoty Tradycji Łacińskiej w ostatnich latach. Wszystko to czyni ze spotkań swego rodzaju świętowanie, podczas którego wierni Tradycji Łacińskiej przeżywają radość z istnienia swej wspólnoty.

Na rozpoczęcie w niedzielę o godz. 18:00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta z wyższą asystą i kazaniem. Tuż po niej, celebrowane będą uroczyste Nieszpory z psalmami w przekładzie Franciszka Karpińskiego. Swoją obecność podczas spotkań Tradicamp2014 zapowiedzieli już duchowni z tradycyjnych instytutów kapłańskich i księża z polskich diecezji, którzy pełnić będą obowiązki duszpasterskie. Dzięki obecności grupy kapłanów będzie zatem jak co roku możliwość uczestnictwa w codziennych Mszach Świętych (cichych, recytowanych, śpiewanych), Godzinkach i Nieszporach. Nie zabraknie również adoracji Najświętszego Sakramentu, Drogi Krzyżowej i możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty. W trakcie Mszy Świętych śpiewanych , Godzinek i Nieszporów uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać kazań i konferencji duchowych. Liturgia podczas spotkań celebrowana jest w okolicznych kościołach parafialnych oraz w oratorium wznoszonym specjalne w tym celu na obozowisku.

Niezależnie od ogólnego programu spotkań, obywają się w ich ramach wydarzenia, a nawet całe programy wydarzeń dedykowanych określonym grupom uczestników. Księża, ministranci i chórzyści mogą wziąć udział w warsztatach liturgicznych, podczas których uczestnicy ćwiczą swoje umiejętności i uczą się w wykonywania przepisanych im czynności liturgicznych. Warsztat dla kapłanów prowadzą księża pełniący obowiązki kapelanów spotkań Tradicamp. Warsztat ministrancki prowadzą w tym roku klerycy Bractwa Kapłańskiego św. Piotra oraz ceremoniarze Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Diecezji Rzeszowskiej. Wspomagani będą przez ministrantów którzy odbyli cały program warsztatowy dla ministrantów realizowany na spotkaniach Tradicamp na przestrzeni ostatnich trzech lat. Warsztat chorałowy prowadzić będzie Schola Gregoriana Sancti Casimiri z Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Białymstoku.

Uczestnictwo w spotkaniach Tradicamp (z wyłączeniem grup zorganizowanych – np. warsztaty liturgiczne) jest bezpłatne. Uczestnicy sami decydują na jak długo chcą przyjechać i we własnym zakresie organizują sobie wyżywienie i nocleg. Bazę gastronomiczną i noclegową w szerokiej gamie cenowej i dowolnym standardzie oferują miejscowe gospodarstwa agroturystyczne, pola namiotowe i hotele. Organizatorzy proszą jednak uczestników o zarejestrowanie się w Punkcie Rejestracyjno-Informacyjnym na obozowisku bezpośrednio po przyjeździe oraz w miarę możliwości o jak najwcześniejsze zgłaszanie drogą mailową zamiaru uczestnictwa, co ułatwi organizatorom przygotowania logistyczne. Wszelkie szczegółowe informacje organizacyjne dotyczące spotkań dostępne są na stronie internetowej spotkań – www.tradicamp.pl

Teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej daje doskonałą możliwość połączenia uczestnictwa w spotkaniach Tradicamp z letnim wypoczynkiem. Całość wyżyny to przede wszystkim lasy i wyłaniające się z nich ostańce i duże skupiska skał wapiennych, tworzących niepowtarzalne krajobrazy. Cały obszar przecinają liczne szlaki, zarówno piesze jak i rowerowe oraz drogi do jazdy konnej. Na Jurze uczestnicy spotkań znajdą też wiele atrakcji przyrodniczych i zabytków: parki krajobrazowe i rezerwaty, pałace i liczne ślady średniowiecznej architektury obronnej. Ruiny warowni i zamków pamiętających czasy Kazimierza Wielkiego tworzą szlak Orlich Gniazd, rozciągający się od Częstochowy aż po Kraków. Wreszcie wypada wspomnieć o wielu zabytkowych kościołach.

Zwieńczeniem Tradicamp2014 w wymiarze liturgicznym będzie sobotnia celebracja uroczystej Mszy Świętej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, odprawiona w asystencji diakona i subdiakona o godz. 12:00, w przepięknych, zabytkowych wnętrzach miejscowej świątyni poprzedzona tradycyjnie uroczystym nabożeństwem Godzinek o Niepokalanym Poczęci NMP. Po zakończeniu sobotnich celebracji podsumowaniem tegorocznych spotkań będzie wspólny piknik na obozowisku w Rzędkowicach.

Piąta edycja Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp jest dla Fundacji Inicjatywa Włodowicka, będącej organizatorem spotkań, okazją do całościowego spojrzenia na dorobek wszystkich edycji tego wydarzenia i pochylenia się nad dalszym rozwojem spotkań. Od początku ich organizacji znacznie zwiększyła się liczba Uczestników, rozbudowana została infrastruktura obozowiska, a wraz z widoczną na pierwszy rzut oka rozbudową zewnętrzną, stworzyła się i umocniła wspólnota międzyludzka. Silne więzi przyjacielskie i relacje koleżeńskie zaowocowały powstaniem wielu nowych inicjatyw, które wypływając od uczestników spotkań Tradicamp są dziś realizowane z pożytkiem dla całej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej. Pozornie spotkania Tradicamp mogą się wydawać trudnym połączeniem sacrum i profanum, ale są odzwierciedleniem naturalnego porządku życia człowieka. Chrystus wszak jest z nami zawsze: w kościele, w domu, w pracy, na wakacjach, w chwilach radości i smutku.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicamp.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!