Tradicamp2011 – tak to było…

lut 26, 2012

… a będzie jeszcze lepiej! Tegoroczny Letni Zjazd Integracyjny Tradicamp2012 dla wiernych przywiązanych do liturgii sprawowanej w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego rozpocznie się 1 lipca, a zakończy 7 lipca A.D.2012. Zjazd jak zwykle odbędzie się pod patronatem Bractwa Kapłańskiego św. Piotra na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Ubiegłoroczny zjazd Tradicamp2011 pozostawił żywe wspomnienia wśród Uczestników i organizatorów.

Liczba Uczestników zjazdu Tradicamp2011 znacznie przekroczyła wstępne szacunki organizatorów. W przeciągu zaledwie roku od organizacji Tradicamp2010 zainteresowanie wiernych, które przełożyło się na ich udział w zjeździe, wzrosło znacząco. Przez ten czas zjazd stał się dobrze rozpoznawalny wśród polskich tradycjonalistów, zyskał patronat i oficjalne błogosławieństwo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego oraz osiągnął rangę wydarzenia znaczącego i oczekiwanego. Stan duchowny reprezentowali ks. Marek Grabowski FSSP, ks. prałat Roman Kneblewski i ks. Piotr Paćkowski – kapelani zjazdu oraz wielu innych księży-gości ze zgromadzeń tradycyjnych, polskich diecezji i zakonów. Przełożyło się to na liczne celebracje Mszy Św. cichych, odprawianych co rano jednocześnie przy wielu ołtarzach kościoła. Przybyło również grono kleryków, którzy uczestniczyli w zjeździe w ramach apostolatu, a wśród nich: kl. Łukasz Joniak FSSP, kl. Jakub Kamiński FSSP, kl. Jaromir Palka FSSP, kl. Jean de Leon Goméz FSSP, kl. Bartłomiej Krzych IBP i Ks. Diakon Łukasz Światowski. Wielu kleryków kształcących się w polskich seminariach brało też udział w warsztacie liturgicznym organizowanym w ramach zjazdu. Tradicamp2011 wzbudził jednak zainteresowanie przede wszystkim wiernych świeckich z całego kraju, dla których był okazją do połączenia letniego wypoczynku z formacją duchową i wielowymiarową integracją.

Uczestnicy zjazdu z jednej strony mogli poczuć wspólnotową więź podczas codziennych, regularnie celebrowanych we włodowickim kościele Mszy Świętych cichych, śpiewanych i z wyższą asystą oraz wspólnych porannych i wieczornych modlitw w oratorium i na obozowisku, z drugiej zaś strony pozostało wiele czasu na indywidualną rekreację w gronie rodzinnym, czy przyjacielskim. Dni rozpoczynane odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny, a kończone Nieszporami, wypełniły zajęcia warsztatowe, wspólne posiłki, spacery, niezapomniane ogniska i wypoczynek na świeżym powietrzu. Wakacyjny czas oderwania się od codzienności, spędzony z bliskimi wśród malowniczych jurajskich plenerów sprzyjał wypoczynkowi. W pamięci wszystkich z pewnością pozostały wspólne wycieczki, które oprócz walorów krajobrazowych przyniosły wiele wrażeń, do dziś wspominanych z rozbawieniem – ich bohaterami stali się m.in. sam przewodnik, który jak zwykle z rozmachem zaplanował trasy poprzez nieprzebyte gęstwiny oraz klerycy, których strój duchowny, nie stanowił w tej sytuacji ułatwienia i wzbudzał zaciekawienie innych turystów.

Niezapomniany był też dzień sobotni, kojarzony niezmiennie z wspaniałą Missa Papae Marcelli – znakiem rozpoznawczym, wieńczącym uroczyście coroczne zjazdy. W roku 2011 celebracja tej Mszy Świętej była również okazją do świętowania rocznicy święceń kapłańskich ks. kapelana – Piotra Paćkowskiego. Z tej okazji w oprawie liturgicznej swą funkcje pełnił prezbiter asystent. Nagranie z celebracji tej Mszy Świętej dostępne jest na kanale youtube – Tradicamp [KLIKNIJ TUTAJ] Pożegnalna agapa na obozowisku, której towarzyszył występ miejscowej kapeli ludowej upłynęła na wspominaniu i komentowaniu „na gorąco” przeżyć związanych z zjazdem – nie zabrakło gromkiego śmiechu, choć w każdym z uczestników tkwiła już myśl o pożegnaniu. Jednak jak pokazały doświadczenia pierwszej edycji, przyjaźnie zawarte podczas zjazdów trwają, rozwijają się przeobrażając we wspólne inicjatywy i nie ograniczają się tylko do spotkań raz w roku.

Coroczny Zjazd Tradicamp zgodnie z programowymi założeniami, stał się imprezą rodzinną i w pełni rozwinął swój wymiar integracyjny. Obozowisko wypełnił gwar dziecięcych zabaw, które stanowiły uzupełnienie atmosfery zjazdu. Tradicamp2011 pokazał jak różnorodne są środowiska tradycyjne w naszym kraju i udowodnił, że pomimo tego możliwe jest stworzenie jednej ogólnopolskiej wspólnoty, w której swoje miejsce znajdą duszpasterze, ministranci, osoby starsze, rodziny z dziećmi i młodzież poszukująca życiowego powołania. Ponadto na zjeździe gościli wierni poznający dopiero liturgię celebrowaną w formie nadzwyczajnej, dla których starsza forma rytu była wielkim odkryciem i pozytywnym zaskoczeniem.

Tradicamp zyskał też opinię wydarzenia specjalistycznego, a duchowni prowadzący zajęcia warsztatowe postrzegani są jako eksperci w kwestiach celebracji liturgicznych w formie nadzwyczajnej. Najlepszym tego dowodem są księża, którzy przybyli z odległych miast choćby na godzinę, tylko po to, aby skonsultować swoje wątpliwości z kapelanami zjazdu lub przypatrzeć się wzorcowo celebrowanej Mszy Świętej.

O inicjatywie Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp mówi się już nie tylko we wspólnotach tradycyjnych, czy nawet szerzej kościelnych, ale także na gruncie świeckich wydarzeń lokalnych. Zjazd wyraźnie zyskał charakter imprezy promującej region Jury Krakowsko-Częstochowskiej, skupiając wokół siebie zarówno przywiązanych do tradycji wiernych z całej Polski, jak i miejscową ludność, która chętnie przypominała sobie lub poznawała dopiero starszą formę rytu. Podczas uroczystej Mszy Świętej wieńczącej zjazd obecne były władze Gminy Włodowice, które darzą inicjatywę wielką sympatią, sprzyjają jej rozwojowi oraz wielokrotnie okazały pomoc organizatorom. O randze jaką zyskał Tradicamp świadczy też obecność mediów, które przyciągnęła impreza organizowana na tak dużą skalę. Podczas trwania zjazdu odwiedził nas m. in. Dziennik Zachodni oraz Kurier Zawierciański, poświęcając tematyce zjazdu znaczną uwagę. Także środowiska internetowe, portale społecznościowe i fora gromadzące ludzi przywiązanych do formy nadzwyczajnej, żywo komentowały drugi już Tradicamp w historii.

Fundacja Inicjatywa Włodowicka – organizator zjazdów pragnie jeszcze raz serdecznie podziękować wszystkim Uczestnikom – księżom, ze szczególnym uwzględnieniem księży kapelanów, zakonnikom, klerykom i świeckim, bez których zjazd Tradicamp2011 nie mógłby zaistnieć. W szczególności zaś seniorom, którzy pokazali, że wiek nie ma znaczenia i dzielnie towarzyszyli we wszystkich zajęciach integracyjnych oraz rodzicom, których pociechy nadały niepowtarzalny charakter zjazdu w roku 2011.

Tegoroczna edycja Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp będzie dla uczestników i organizatorów okazją do świętowania V rocznicy wydania przez Ojca Świętego Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Z tej okazji organizatorzy, wspierani przez sztab wolontariuszy od kilku miesięcy przygotowują niespodzianki, które z pewnością mile zaskoczą uczestników Tradicamp2012. Informacje o wszystkich nowościach będą na bieżąco zamieszczane na naszej stronie internetowej www.tradicamp.pl.

Organizatorzy i wolontariusze, którzy w tym roku dokładają jeszcze więcej starań i serca przygotowując Tradicamp2012 i towarzyszące mu obchody V rocznicy Summorum Pontificum, proszą o modlitwę za wstawiennictwem Matki Najświętszej i Św. Józefa, aby ku większej chwale Bożej ich tegoroczna praca zaowocowała pełnym rozkwitem dzieła, jakim stały się coroczne zjazdy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicamp.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!