W trakcie trwania spotkań Tradicamp funkcjonuje specjalna linia autobusowa dla Uczestników spotkań. Autobus – zwany Tradibusem – jest bezpłatny i łączy rejon obozowiska z kościołem, w którym odbywają się celebracje liturgiczne. Trasa wiedzie od OSP w Hucisku, przez parking przy zbiegu ul. Jurajskiej i ul. Leśnej w Rzędkowicach, następnie główną drogą przez Rzędkowice i dalej w kierunku kościoła. Tradibus wraca z Kościoła tą samą trasą. Tradibus zatrzymuje się na parkingu przy zbiegu ul. Jurajskiej i ul. Leśnej w Rzędkowicach i na żądanie w pozostałych miejscach. Zachęcamy wszystkich zmotoryzowanych Uczestników do korzystania z własnych środków transportu aby zostawić miejsce w Tradibusie dla niezmotoryzowanych uczestników.

ROZKŁAD JAZDY TRADIBUSU 

NIEDZIELA

17:00 – Przejazd Rzędkowice-Włodowice 

19:15 – Przejazd Włodowice-Rzędkowice 

PONIEDZIAŁEK – CZWARTEK

08:30 – Przejazd Rzędkowice-Włodowice 

10:15 – Przejazd Rzędkowice-Włodowice 

10:45 – Przejazd Włodowice-Rzędkowice 

11:45 – Przejazd Włodowice-Rzędkowice 

PIĄTEK 

13:20 – Przejazd Skarżyce – Rzędkowice (Uwaga: tylko dla zgłoszonych wcześniej pielgrzymów, zgłoszeń należy dokonywać w punkcie rejestracyjno-informacyjnym) 

SOBOTA

08:30 – Przejazd Rzędkowice-Włodowice 

09:30 – Przejazd Rzędkowice-Włodowice 

12:15 – Przejazd Włodowice-Rzędkowice