Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp rozpoczynają się w niedzielę Mszą Święta solenną oraz nieszporami, a kończą się w sobotę Mszą Świętą rocznicową i weselnym świętowaniem podczas Kany Rzędkowickiej. Spotkania Tradicamp odbywają się zawsze w pierwszej połowie lipca, w tygodniu, w którym przypada rocznica wydania Motu Proprio Summorum Pontificum (7 lipca A.D. 2007) przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Termin spotkań Tradicamp jest powiązany z rocznicą wydania tego doniosłego dokumentu, albowiem same spotkania Tradicamp są również świętowaniem tej rocznicy.

Tradicamp2018 (1 – 7 lipca)

Tradicamp2019 (7 – 13 lipca)

Tradicamp2020 (2 – 8 lipca)

Tradicamp2021 (4 – 10 lipca)