Punkt Rejestracyjno-Informacyjny ulokowany jest tuż przy wejściu na teren obozowiska i oznakowany widocznym z daleka banerem z oficjalnym logo Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp. 

Pełni on rolę biura, w którym rejestrowani są wszyscy Uczestnicy spotkań Tradicamp. Przyjmuje zamówienia oraz opłaty za obiady z kuchni obozowej. Można w nim również nabyć cegiełki, z których całkowity dochód przeznaczony jest na organizację spotkań Tradicamp. Stanowi też centrum koordynujące wszelkie wydarzenia programowe i jest miejscem zbiórek, poprzedzających niektóre wydarzenia uwzględnione w programie.  

W Punkcie Rejestracyjno-Informacyjnym dyżurują wolontariusze, którzy udzielają kompleksowych i szczegółowych informacji dotyczących wszelkich spraw organizacyjnych i programowych związanych z przebiegiem Tradicamp. Najważniejsze informacje są również wywieszone na zewnątrz punktu i ogólnodostępne dla wszystkich Uczestników. 

CZAS PRACY PUNKTU REJESTRACYJNO-INFORMACYJNEGO 

Niedziela

15:00-17:00

20:30-22:00

Pon – Czw

8:00-08:30

12:00-13:00

20:30-22:00

Piątek

20:30 – 22:00

Sobota

8:00 – 10:00

oraz w trakcie Kany Rzędkowickiej