Fundacja Inicjatywa Włodowicka

Zespół Organizacyjny ds. Tradicamp

​www.tradicamp.pl

www.facebook.com/Tradicamp

info@tradicamp.pl

Tel. (34)  341 00 21

——————————————————————————————————————

Aby wesprzeć organizację spotkań Tradicamp można przekazać
dowolną ofiarę na rachunek organizatora pielgrzymki:

ING Bank Śląski Nr konta: 71 1050 1461 1000 0090 3025 6037
Fundacja Inicjatywa Włodowicka
ul. Żarecka 138
42-421 Włodowice
Tytuł przelewu – Na organizację spotkań Tradicamp: Imię i Nazwisko