Dotacja na wypoczynek rodzin wielodzietnych jest przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku tych rodzin w ramach Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp2018. W przypadkach odpowiednio uzasadnionych istnieje możliwość całkowitego pokrycia kosztów wypoczynku dzieci. Rodziny wielodzietne zainteresowane wypoczynkiem w ramach spotkań Tradicamp2018, mogą zgłaszać zainteresowanie otrzymaniem dotacji za pośrednictwem umieszczonego obok formularza. Po przesłaniu formularza skontaktujemy się z wami aby udzielić więcej informacji o procedurze uzyskania dotacji. Informujemy, że przesłanie formularza nie jest jednoznacznie z złożeniem wniosku o dotację, a jest jedynie zapytaniem informacyjnym o możliwość otrzymania dotacji przez konkretna rodzinę.

2 + 12 =