Uroczystości rocznicowe wydania Motu Proprio Summorum Pontificum w ramach spotkań Tradicamp2020.

cze 27, 2020

Z racji XIII rocznicy wydania przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum, celebrowana będzie solenna Msza Święta połączona z uroczystym śpiewem hymnu „Te Deum laudamus” przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Liturgia będzie celebrowana w sobotę 11 lipca A.D.2020 o godz. 12:00 w kościele św. Bartłomieja Apostoła we Włodowicach. Uroczystości rocznicowe odbywają się co roku na zakończenie Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp. Choć tym razem ze względu na panującą sytuację epidemiczną spotkania Tradicamp2020 odbędą się w ograniczonej formie, to jednak doroczna celebracja liturgii w intencji licznych owoców Motu Proprio i dziękczynienie za to, co jest już naszym udziałem w wyniku tego doniosłego dokumentu, nie mogły zostać zaniechane. Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości odbędzie się poczęstunek dla uczestników liturgii na placu plebanii. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania oraz dzielenia się radością z owoców, jakie polska wspólnota Tradycji Łacińskiej może czerpać z obfitego bogactwa tradycji Kościoła, dzięki Motu Proprio Summorum Pontificum.

Mszę Świętą celebrował będzie ks. dr Ireneusz Bakalarczyk, Notariusz Kurii Metropolitarnej Wrocławskiej i Duszpasterz Duszpasterstwa Tradycji Łacińskiej w Archidiecezji Wrocławskiej. Kazanie wygłosi Ks. kan. Piotr Paćkowski, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Msza Święta celebrowana będzie jako wotywna o Najświętszej Maryi Pannie Jasnogórskiej (str. 1066 Mszału Rzymskiego dla wiernych, Wydawnictwo Pallottinum 1963r.) Bezpośrednio po niej tradycyjnie zostanie odśpiewane uroczyste „Te Deum laudamus” przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Dla tych, którzy z różnych względów nie będą mogli być na miejscu, liturgia będzie transmitowana on-line na stronie internetowej spotkań Tradicamp (www.tradicamp.pl).

Po zakończeniu liturgii zapraszamy na plac plebanii, gdzie przygotowany będzie bigos dla wszystkich uczestników oraz kawa i herbata. Mamy nadzieję, iż będzie to czas spotkania z dawno niewidzianymi przyjaciółmi z ubiegłych edycji spotkań Tradicamp. Dla najmłodszych uczestników przewidujemy także atrakcje w postaci gier oraz zabaw ruchowych i plastycznych.

Ze względu na panującą w kraju sytuację epidemiczną, prosimy wszystkich Uczestników o zachowanie podczas Mszy Świętej i poczęstunku wszelkich zasad bezpieczeństwa, które będą obowiązywały w tym dniu według wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. Pozostając ufni w Bożą opiekę nie zapominajmy o cnocie roztropności i o miłości bliźniego!

Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp to jedno ze stałych wydarzeń w życiu Tradycji Łacińskiej w Polsce. Spotkania te – obok pielgrzymki Tradiclaromontana oraz Tradicolekcji – stanowią ważny i niezbędny element kształtowania się wspólnoty Tradycji Łacińskiej jako organicznej części polskiego Kościoła. Kulminacją spotkań Tradicamp są zawsze uroczystości rocznicy wydania Motu Proprio Summorum Pontificum Ojca Świętego Benedykta XVI. Ten doniosły dokument stanął u podstaw rozwoju wspólnot wiernych przywianych do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego. Rocznica obchodzona jest uroczyście zawsze ostatniego dnia spotkań Tradicamp (sobota). W tym roku, sytuacja epidemiczna uniemożliwiła przygotowanie i organizację spotkań Tradicamp w tradycyjnej formie. Tegoroczną edycję zmuszeni byliśmy ograniczyć do samych uroczystości rocznicowych.

Spotkania Tradicamp to organizowane nieprzerwanie od ponad dziesięciu lat doroczne wydarzenie będące okazją do pogłębienia integracji lokalnych wspólnot wiernych przywiązanych do Nadzwyczajnej Formy Rytu Rzymskiego i tradycyjnej duchowości, tworzących polską wspólnotę Tradycji Łacińskiej. Dorobek tych lat pozwolił na stworzenie takiej formuły spotkań, która stanowi atrakcyjną propozycję spędzenia lipcowych dni dla całych wielopokoleniowych rodzin, włączając w to seniorów, młodzież oraz rodziców z najmłodszymi pociechami. Przez szereg edycji wraz ze wzrostem liczby uczestników program Spotkań ewoluował, ubogacał się i rozszerzał o nowe punkty. Obok codziennej Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego, będącej od początku fundamentem i centrum życia tej wspólnoty oraz różnorodnych tradycyjnych nabożeństw, a także Warsztatu Ministranckiego i Chorałowego, stopniowo pojawiały się propozycje kolejnych wycieczek, gier, zawodów sportowych, konferencji duchowych, w końcu piątkowa piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Skarżyckiej oraz Rodzinna Szkoła Wiary, będąca odpowiedzią na olbrzymią potrzebę formowania małżeństw i rodzin w duchu tradycyjnej pobożności.

Wszystko to zaplanowane jako harmonijne połączenie wakacyjnego czasu wypoczynku z rozwojem duchowości, tworzące „parafialną” w swym charakterze atmosferę – wraz z gromadzącą u tronu Jasnogórskiej Pani setki wiernych pielgrzymką Tradiclaromontana oraz przeżywanymi w ciszy stanowymi Tradicolekcjami – pozwoliło zbudować i umocnić dojrzałą wspólnotę, gotową do podejmowania wielkich dzieł. Wspólnota ta, tętniąca życiem i aktywna, skupiła ludzi pragnących tworzyć szeroką przestrzeń do głębokiego rozwoju duchowego, dostosowaną do jej dynamicznego rozkwitu i pojawiających się nowych potrzeb duszpasterskich i organizacyjnych. Wszystko to budowane jest na kluczowym fundamencie pełnej jedności z Kościołem Powszechnym, którego wspólnota Tradycji Łacińskiej jest organiczną częścią.

Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp tworzą ludzie wiary, a więc ufamy, że dzięki zawierzeniu Jasnogórskiej Matce Kościoła jeszcze nie raz spotkamy się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i to w odnowionej, budującej rzeczywistości.

Redakcja Tradicamp.pl

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicamp.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!