Wspieramy budowę wspólnoty tradycji łacińskiej w Polsce.

maj 10, 2015

Wierni przywiązani do Mszy Świętej sprawowanej w formie nadzwyczajnej tworzą Polskie wspólnoty Tradycji Łacińskiej istniejące w różnej formie, od małych środowisk po duszpasterstwa erygowane decyzją biskupa miejsca. Spotykamy się przy różnych okazjach: modlitewnych, rekolekcyjnych i pielgrzymkowych. Jednak raz do roku odbywają się spotkania mające jako główny cel, wspieranie budowy polskiej wspólnoty wiernych Tradycji Łacińskiej poprzez integrację lokalnych wspólnot oraz tworzenie relacji międzyludzkich, prowadzących do wzajemnej współpracy i wsparcia. W tym roku w dniach od 5 do 11 lipca odbędzie się już VI edycja Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej – Tradicamp.

Integrując nasze wspólnoty lokalne przemieniamy polską wspólnotę wiernych Tradycji Łacińskiej w autentyczną wspólnotę kościelną o wymiarze krajowym, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Chodzi tu o wspólnotę wiernych, która sama w sobie jest organiczną częścią polskiego Kościoła, tak jak inne krajowe wspólny kościelne. Relacje międzyludzkie, a w tym przyjaźnie, są niezbędne naszej wspólnocie, albowiem w wymiarze pozaliturgicznym czynią z niej żywotną część Kościoła Powszechnego, zdolną do podejmowania wspólnych i owocnych działań. Jednym z najbardziej widocznych efektów tych spotkań jest organizacja ogólnopolskiej pielgrzymki na Jasną Górę – Tradiclaromontana. Pielgrzymka ta stała się największym dorocznym wydarzeniem gromadzącym wiernych Tradycji Łacińskiej w Polsce. Pomysł jej organizacji powstał podczas spotkań Tradicamp, a sama realizacja w znacznej mierze opiera się na licznych wolontariuszach będących uczestnikami tych spotkań. Obecnie dzięki coraz liczniejszej grupie uczestników spotkań, dojrzewają już nowe cenne inicjatywy.

Spotkania Tradicamp ukazują również duchowość Tradycji Łacińskiej jako duchowość świecką dnia codziennego. Ukazują, że jesteśmy wspólnotą wiernych, których codzienność wykracza poza przestrzeń ściśle sakralną i odnajduje się w danej i zadanej przez Boga doczesnej rzeczywistości. Dzięki temu duchowość Tradycji Łacińskiej jawi się jako duchowość, po którą sięgnąć może każdy. Wszystko to możliwe jest dzięki temu, że Tradicamp to czas spotkań: duszpasterzy, rodzin, młodzieży, dzieci i seniorów, tych, którzy w naszej wspólnocie są od dawna i tych, co dopiero ją poznają. Spotkań różnorodnych – od wzniosłych dyskusji, poprzez leśne spacery i ogniska, aż po biesiadne świętowanie. Wszystko to osadzone w codziennym rytmie świętej liturgii tworzy atmosferę wręcz parafialną. Spotykamy się corocznie w tygodniu, w którym przypada rocznica wydania Motu Proprio Summorum Pontificum (7 lipca), a nasze spotkania są jednocześnie świętowaniem tej rocznicy. Na czas spotkań naszym domem stają się Rzędkowice, niewielka wioska turystyczna położona między skalnymi ostańcami a lasem, wśród pięknych krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, na szlaku Orlich Gniazd z Jasnej Góry na Wawel.

Spotkania Tradicamp nie są rekolekcjami ani dniami skupienia. Są raczej wydarzeniem formującym wspólnotę, ale nie są również pozbawione wymiaru liturgicznego, który naturalnie winien być obecny w życiu człowieka. Codziennie celebrowanych jest kilka Mszy Świętych cichych, Msza Święta recytowana oraz uroczysta Msza Święta jednocząca całą zgromadzoną wspólnotę. Główną liturgią podczas całych spotkań Tradicamp jest sobotnia Msza Święta połączona ze śpiewem Te Deum. Ta szczególnie uroczysta liturgia celebrowana jest jako dziękczynna za wydanie oraz błagalna o liczne owoce Motu Proprio Summorum Pontificum. Chorał gregoriański, kadzidło, adoracja Najświętszego Sakramentu, codzienny śpiew godzinek o Niepokalanym Poczęciu N.M.P. i nieszporów, oraz inne tradycyjne nabożeństwa wprowadzają uczestników spotkań w ducha liturgii. Duch ten osadza nasze spotkania we właściwych ramach pobożności i porządku doczesnego. Ważnym elementem programu liturgicznego naszych spotkań jest też piątkowa piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Skarżyckiej. Wszystko to połączone z szeregiem homilii, konferencji duchowych oraz katechez głoszonych według programu duszpasterskiego jakim jest katolickie „Credo”, czyni ze spotkań również drogę poznania nauki i tradycji własnego Kościoła, drogę nawet dla tych, co powątpiewają. Spotkania Tradicamp są więc też spotkaniami z Bogiem w Jego Liturgii, a co za tym idzie są również otwarte dla tych, którzy dopiero chcą poznać ten wielki skarb Kościoła, jakim jest liturgia rzymska w formie nadzwyczajnej. Miejscem celebracji liturgii są XVII-wieczny kościół we Włodowicach oraz XVI-wieczny kościół w Skarżycach, zaś oratorium wznoszone na obozowisku gromadzi uczestników na modlitwie w ciągu dnia. W ramach spotkań odbywają się również warsztaty liturgiczne dla księży, ministrantów i chórzystów.

Formacja wspólnoty podczas spotkań Tradicamp opiera się na szeregu wydarzeń dających okazje do międzypokoleniowej i wspólnotowej integracji. Po porannej Mszy Świętej przychodzi czas na wspólne rozmowy przy kawie, herbacie i nadzwyczajnym ciastku. Obozowisko Tradicamp tętni w tym czasie życiem całej wspólnoty. Jest to też czas turniejów: piłki siatkowej, ping-ponga, buli, piłki nożnej i badmintona. Seniorzy często spędzają ten czas na zaciętych bojach w brydża i inne gry. Popołudniami odbywają się wycieczki piesze i rowerowe, gry terenowe oraz zawody na orientację w terenie. Wieczorem czas umilają ogniska, podczas których realizowany jest cykl dyskusyjny „Bez kadzidła”, ale starcza również czasu na śpiewanie przy wtórze gitary i asyście doborowego towarzystwa. W sobotę bezpośrednio po głównej Mszy Świętej, kiedy na spotkania zjeżdża najwięcej uczestników, odbywa się także wspólny piknik. Spotkania Tradicamp to również świętowanie rocznicy wydania Motu Proprio Summorum Pontificum, a więc i przeżywanie radości z istnienia naszej wspólnoty. Zabraknąć więc nie może tradycyjnej polskiej biesiady. Na pełnoletnich uczestników w wybrane dni wieczorem czeka kufel dobrze uwarzonego regionalnego piwa, a w sobotni wieczór na zakończenie zjazdu, odbywa się weselna Kana Rzędkowicka, nawiązująca swym duchem do ewangelicznej Kany Galilejskiej.

Teren Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej daje doskonałą możliwość połączenia uczestnictwa w spotkaniach Tradicamp z letnim wypoczynkiem. Całość wyżyny to przede wszystkim lasy i wyłaniające się z nich ostańce i duże skupiska skał wapiennych, tworzących niepowtarzalne krajobrazy. Cały obszar przecinają liczne szlaki, zarówno piesze jak i rowerowe oraz drogi do jazdy konnej. Na Jurze uczestnicy spotkań znajdą też wiele atrakcji przyrodniczych i zabytków: parki krajobrazowe i rezerwaty, pałace i liczne ślady średniowiecznej architektury obronnej. Ruiny warowni i zamków pamiętających czasy Kazimierza Wielkiego tworzą szlak Orlich Gniazd, rozciągający się od Częstochowy aż po Kraków. Wreszcie wypada wspomnieć o wielu zabytkowych kościołach.

Za wyjątkiem grup zorganizowanych (warsztaty liturgiczne), uczestnicy spotkań Tradicamp organizują swój pobyt na miejscu na własna rękę, korzystając z pełnej bazy noclegowej i gastronomicznej (pola namiotowe, kwatery agroturystyczne, hotele, bary i restauracje, w tym możliwość wykupienia obiadów na obozowisku), indywidualnie ustalając czas swojego pobytu podczas spotkań. Rzeczywistość spotkań Tradicamp nie istnieje jednak tylko przez jeden tydzień w roku, jest bowiem spoiwem wspólnoty, która żyje. Zatem Tradicamp to spotkania wspólnoty w pełnym tego słowa znaczeniu, to spotkania z człowiekiem – drugim człowiekiem szukającym Chrystusa w otaczającym go świecie. Pozornie spotkania Tradicamp mogą się wydawać trudnym połączeniem sacrum i profanum, ale są odzwierciedleniem naturalnego porządku życia człowieka. Chrystus wszak jest z nami zawsze: w kościele, w domu, w pracy, na wakacjach, w chwilach radości i smutku.

Szczęść Boże i do zobaczenia na Jurze

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicamp.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!