Od introitu do pikniku, czyli o Tradicamp2013.

lip 18, 2013

Sobotnim piknikiem 13 lipca A.D. 2013 zakończyła się IV edycja Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp2013. Edycja, którą podsumować można jako „naj”, bowiem tego lata Rzędkowice odwiedziła jak dotychczas najliczniejsza grupa wiernych, w tym najliczniejsza grupa rodzin, a wśród nich najmłodszych Uczestników. Także program liturgiczny i integracyjny śmiało należy uznać za najlepiej przygotowany w skali dotychczasowych czterech lat.

W tym roku Fundacja Inicjatywa Włodowicka, organizator spotkań Tradicamp, wprowadziła szereg zmian obejmujących zarówno program, jak i logistyczne zaplecze spotkań. Organizacyjnie zachowano dotychczasowy rdzeń programu, wzbogacony jednak m. in. o piątkowy dzień skupienia dla kapłanów uwzględniający porządek tradycyjnego brewiarza oraz konferencje duchowe dla wszystkich uczestników po nabożeństwach Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP i Nieszporów ludowych w przekładzie Karpińskiego, śpiewanych codziennie w oratorium zaaranżowanym w dużym halowym namiocie ustawionym na samym obozowisku. Namiot-oratorium, wyposażony został w specjalnie wzniesiony ołtarz, przystosowany w razie potrzeby do celebracji Mszy Świętej. Do kościołów, w których odbywały się celebracje liturgiczne, niezmiennie dowoził Uczestników Tradibus.

Zmiany w programie integracyjnym ukierunkowały natomiast spotkania Tradicamp jeszcze mocniej na przyjeżdżające coraz liczniej rodziny. Obok bogatego programu liturgicznego, Mszy Świętych i nabożeństw, możliwości skorzystania z sakramentu pokuty i propozycji warsztatowych dla ministrantów, chórzystów i księży, znalazł się cały wachlarz propozycji zajęć rekreacyjnych, pozwalających w pełni korzystać z uroków Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ze względu na sprzyjającą, słoneczną, a nawet niekiedy upalną aurę, wśród popołudniowych propozycji spędzenia czasu na świeżym powietrzu znalazły się aż trzy wycieczki o zróżnicowanym stopniu trudności i długości tras, fabularna gra terenowa oraz zawody w biegach na orientację. Wtorkowe popołudnie upłynęło Uczestnikom na poszukiwaniach zaginionego skarbu, o którym wzmiankowano w dawnych kronikach. Choć mapa do niego dawno zaginęła wśród burzliwych dziejów regionu, a naukowcy dawno uznali go jedynie za barwną legendę, z pomocą starego wędrownego sprzedawcy staroci jedna z dziewięciu drużyn, dowodzona przez kl. Krzysztofa Pryczka FSSP trafiła na jego ślad i odnalazła go w trakcie wykopalisk archeologicznych. W swych wędrówkach po jurajskich terenach, wszyscy poszukiwacze musieli wykazać się odwagą i umiejętnościami przetrwania – m. in. rozbijali w jurajskich ciemnościach namiot, odnajdywali i tłumaczyli zaszyfrowane wskazówki, stawiali czoła kolczastym roślinom, a niektórzy nawet rzędkowickim płotom. Ponadto poznawali historię cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego, odkrywali minerały z których zbudowane są otaczające Rzędkowice, malownicze skały, a wcielając się w archeologów odkopywali szkielety dinozaurów. Choć najlepiej bawili się najmłodsi, wodze fantazji puścili też ich rodzice i starsi Uczestnicy spotkań, a gra dostarczyła wszystkim sporej dawki zabawy i śmiechu, który burzy mury, najlepiej integruje i otwiera na drugiego człowieka. Czwartkowe zawody w biegu na orientację, organizowane już po raz drugi w ramach Tradicamp, miały poważniejszy, sportowy charakter, a zawodnicy podzieleni na dwie kategorie, indywidualną i drużynową, z poświęceniem rywalizowali o zaszczytne miejsca na podium. Ceremonia rozdania medali odbyła się podczas sobotniego pikniku podsumowującego Tradicamp2013. Sportowego ducha nie zabrakło również duchowieństwu albowiem Ks. Andrzej Komorowski FSSP podjął się wspinaczki skałkowej na linach i zdobył „Zegarową” – jeden z ostańców skalnych „Muru rzędkowickiego”.

W programie spotkań znalazły się także codzienne ogniska, bez których trudno sobie wyobrazić wieczory na obozowisku. Podczas nich zaproszeni księża w ramach cyklu „Bez Kadzidła” opowiadali o swoim powołaniu, pracy duszpasterskiej, zainteresowaniach, radościach i troskach swojego codziennego życia. W ogniu pytań znaleźli się kolejno ks. Marcin Kostka FSSP, ks. Andrzej Komorowski FSSP, ks. Wojciech Grygiel FSSP i ks. Grzegorz Śniadoch IBP. Wszystkie potkania przy ogniskach prowadził ks. Łukasz Światowski. Blask płomieni i wieczorna atmosfera ośmielała uczestników do zadawania pytań, a kapłanów do otwarcia się i podzielenia swoimi przemyśleniami. Cykl „Bez Kadzidła” okazał się doskonałą odpowiedzią na widoczną podczas ubiegłych lat potrzebę integracji wiernych i duszpasterzy. Tematy wciąż pozostały niewyczerpane i gdyby nie obowiązująca od 22:00 cisza na obozowisku, rozmowy trwałyby zapewne do późnej nocy…

Po 22:00 dorosła część Uczestników spotkań miała jednak możliwość kontynuowania „Rozmów niedokończonych” w Karczmie Rzym – ulokowanym w leśnej gęstwinie nieopodal obozowiska namiocie piwnym, zorganizowanym przez zaprzyjaźnioną grupę wolontariuszy z kilku miast Polski, którzy spotykając się nie tylko raz do roku podczas Tradicamp, postanowili swoje zamiłowanie do złotego trunku i dysput przy kuflu dobrego, regionalnego piwa uczynić stałym integracyjnym elementem spotkań. Karczma tłumnie przyciągała gości niepowtarzalną atmosferą zabawy, śpiewem, śmiechem i muzyką, przy której nogi same rwały się do tańca. Miejsce dla siebie znalazły zarówno małżeństwa, te z mniejszym i większym stażem, dla których wspólna wizyta w Karczmie była okazją do spędzenia ze sobą czasu, pełnoletnia młodzież, której niespożyte pokłady energii pochłonął śpiew i taniec, jak i księża, którzy chętnie kontynuowali rozpoczęte przy ognisku rozmowy. Spotkania w leśnej Karczmie Rzym miały jednak obok zabawy i drugi wymiar. Co bardziej uważnym obserwatorom historii i dawnych obyczajów nieuchronnie przywodziły na myśl dobre, staropolskie tradycje, kiedy duchowieństwo wespół ze szlachtą siadało do biesiadnego stołu, aby świętować, ale także pochylić się nad sprawami losów ojczyzny.

W piątkowy wieczór natomiast, stołówka obozowa, urządzona w nowym przestronnym namiocie halowym zmieniła się na kilka godzin w małą salę kinową. Zamiast ogniska i wizyty w Karczmie Rzym odbyła się projekcja filmu „There be dragons”, opowiadającego o dzieciństwie i młodości św. Josemarii Escrivy de Balaguer oraz trudnych okolicznościach, w jakich Pan Bóg powierzył Mu misję tworzenia Opus Dei, dzieła otwartego na wszystkich ludzi, pragnących służyć Bogu niezależnie od pochodzenia, stanu, płci, czy wykształcenia, dokładnie w tym miejscu, gdzie On sam ich postawił, aby wypełniali swoje powołanie. Poruszający obraz, nieemitowany na ekranach kin w naszym kraju, odbił się szerokim echem wśród widzów, a jego tematyka jeszcze w sobotę pojawiała się w rozmowach Uczestników spotkań.

W tym roku znacznie bardziej rozbudowaną formę przybrały Warsztaty Liturgiczne. Ministranci szkoleni w dwóch grupach – początkującej i zaawansowanej mieli możliwość ćwiczyć służbę liturgiczną zarówno podczas celebracji w kościele, jak i na samym obozowisku, w oratorium. Do rąk szkolonych ministrantów trafił też obszerny, profesjonalnie przygotowany podręcznik, którego autorem jest kl. Piotr Kozłowski FSSP, na co dzień studiujący w seminarium Bractwa Kapłańskiego Św. Piotra w Wigratzbad. Podręcznik szczegółowo, od podstaw tłumaczy sens i praktykę służby ołtarzowej. W ramach Tradicamp2013 odbył się też po raz pierwszy Warsztat Chorałowy, prowadzony przez Schola Gregoriana Sancti Casimiri. Olbrzymim sukcesem tegorocznej edycji warsztatów okazał się Warsztat Kapłański prowadzony przez ks. Andrzeja Komorowskiego FSSP oraz ks. Marcina Kostkę FSSP. Jeden z uczestników warsztatu kapłańskiego, neoprezbiter ks. Michał Graczyk podczas Tradicamp2013 przygotował się do odprawienia pierwszej w swoim życiu Mszy Świętej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego. Msza Święta wieńcząca Spotkania, w kościele pw. Św. Mikołaja w Niegowej, w sobotę, 13 lipca A.D. 2013 r. celebrowana była jako Msza prymicyjna ks. Graczyka. Missa Papae Marcelli Palestriny oraz propria, wykonał krakowski chór Octava Ensemble. Architektura wnętrza świątyni w Niegowej, w szczególności wysoko położony ołtarz, w połączeniu z kompozycją Palestriny przywodziły na myśl jeszcze mocniej niż w latach ubiegłych Msze papieskie celebrowane w bazylice św. Piotra. Po Mszy Świętej celebrans udzielił obecnym wiernym błogosławieństwa prymicyjnego.

Podsumowaniem tygodniowych spotkań był piknik, zorganizowany na obozowisku, po Mszy Świętej wieńczącej Tradicamp2013. Dla Uczestników kuchnia obozowa przygotowała tradycyjną grochówkę a dobry nastrój zapewniły śpiewy zespołu pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Rzędkowic oraz Kapeli Jurajskiej, wszystkich w strojach ludowych, prezentujących tradycyjne przyśpiewki i folklorystyczną muzykę regionu Jury. Pożegnania jak zwykle nie miały końca, były uściski i uśmiechy przeplatane spływającą gdzieniegdzie łzą. Do następnej edycji rok, jednak wspólnota skupiona wokół Tradicamp już wkrótce będzie miała okazję do kolejnego spotkania i podziękowania Matce Bożej za owoce swojej pracy i zasłużony odpoczynek, podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wiernych Tradycji Łacińskiej na Jasną Górę, organizowanej przez Fundację Inicjatywa Włodowicka.

Sukcesu organizacyjnego, jakim niewątpliwie był tegoroczny Tradicamp, Fundacja Inicjatywa Włodowicka nie osiągnęłaby bez wsparcia Wolontariuszy, którym składa serdeczne Bóg zapłać za prace przy budowie infrastruktury obozowiska oraz wielowymiarową pomoc podczas trwania całych spotkań:

• Lilianie Grzymkiewicz
• Rafałowi Kaczmarkowi
• Danielowi Poczentemu
• Jakubowi Poczentemu
• Filipowi Renachowskiemu
• Adrianowi Zieńczukowi

Fundacja pragnie w szczególny sposób podziękować również wszystkim księżom, którzy obecni byli na spotkaniach w charakterze zarówno kapelanów, jak i warsztatowiczów i swoją duszpasterską troską objęli organizatorów i Uczestników:

• Ks. Markowi Grabowskiemu FSSP,
• Ks. Michałowi Graczykowi,
• Ks. Wojciechowi Grygielowi FSSP,
• Ks. Andrzejowi Komorowskiemu FSSP,
• Ks. Marcinowi Kostce FSSP,
• Ks. Dariuszowi Olewińskiemu,
• Ks. Piotrowi Szuta,
• Ks. Grzegorzowi Śniadochowi IBP,
• Ks. Łukaszowi Światowskiemu,

Klerykom, którzy zapewnili sprawne funkcjonowanie zakrystii, profesjonalne zajęcia warsztatowe oraz kompleksowe materiały szkoleniowe dla ministrantów:

• Kl. Jeanowi de Leon FSSP,
• Kl. Piotrowi Kozłowskiemu z seminarium w Wigratzbad
• Kl. Bartłomiejowi Krzychowi IBP,
• kl. Krzysztofowi Pryczkowi FSSP,

oraz Scholi Św. Kazimierza z Białegostoku za przeprowadzenie zajęć podczas Warsztatu Chorałowego i p. Jackowi Rządkowskiemu – organiście, za oprawę muzyczną liturgii, darczyńcom za ich hojność oraz wszystkim, którzy swoją modlitwą wspierali i wspierają Tradicamp i pozostałe dzieła Fundacji Inicjatywa Włodowicka.

Wyrazy wdzięczności i zapewnienia o stałej modlitwie w intencji parafii i parafian, organizatorzy pragną skierować do Księdza Stanisława Wybańskiego, Proboszcza Sanktuarium Matki Boskiej Skarżyckiej, który jak zawsze z otwartymi ramionami gościł Uczestników Tradicamp2013 przez cały tydzień trwania spotkań oraz do Księdza Andrzeja Pękalskiego, Proboszcza parafii św. Mikołaja w Niegowej, dzięki uprzejmości którego w Niegowej odbyła się sobotnia Msza Święta wieńcząca spotkania.

Słowa podziękowania Fundacja kieruje także do wszystkich Uczestników, którzy wraz z rodzinami i przyjaciółmi tak licznie przybyli na tegoroczny Tradicamp, aby kolejny raz spotkać się, modlić, bawić i zacieśniać więzy powstałej i rozwijającej się od 2010 roku Wspólnoty. Jej członkowie, współdziałając ze sobą, otwierają swoje lokalne środowiska na siebie nawzajem i innych wiernych spoza kręgów tradycyjnych, ukazując otwarte, pogodne oblicze tradycjonalistów, którzy niezależnie od tego co robią, w czasie wolnym i w trakcie pracy, działają z zaangażowaniem i uśmiechem na ustach, ku większej chwale Bożej.

Tegoroczne, czwarte już Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp2013, tak wyczekiwane, w mgnieniu oka przeszły do sfery wspomnień. Organizatorzy żywią głęboką nadzieję, że dla każdego z Uczestników, ale i dla Wolontariuszy, będą to wspomnienia niezatarte, a dla tych, którzy w ubiegłych latach gościli w Rzędkowicach w trakcie Tradicamp – najlepsze z dotychczasowych.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicamp.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!