Nowa fundacja związana z tradycją katolicką.

cze 8, 2011

Dnia 6 czerwca A.D.2011, we wspomnienie św. Norberta, biskupa i wyznawcy, przed notariuszem dokonano Aktu Ustanowienia Fundacji pod nazwą „Inicjatywa Włodowicka”. Fundacja powstała na bazie działań organizacyjnych Letniego Zjazdu Integracyjnego Tradicamp2010. Nowopowstała Fundacja ma ściśle współpracować z pozostałymi istniejącymi Fundacjami i Stowarzyszeniami związanymi z wspólnotami tradycji katolickiej, a w szczególności z Fundacją Constitues Eos.

W kancelarii notarialnej stawiło się siedmiu fundatorów z czego sześciu dokonało Aktu Ustanowienia Fundacji. Jeden z fundatorów zrezygnował z możliwości ujawnienia jego danych i Aktu dokonał przekazując środki na fundusz założycielki za pośrednictwem innego z fundatorów. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 100 tys. zł, wpłacony przez Fundatorów. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Włodowice znana jako miejsce celebracji liturgicznych w trakcie Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że Fundacja może posiadać oddziały za granicą. Cele Fundacji określono w następujący sposób:

-Upowszechnianie liturgii Kościoła Katolickiego w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
-Upowszechnianie dawnych, tradycyjnych, polskich praktyk religijnych, wiernych Kościoła Katolickiego.
-Upowszechnianie chorału gregoriańskiego jako podstawowej formy śpiewu liturgicznego, a także innych form muzyki liturgicznej, określonych stosownymi normami prawa Kościoła Katolickiego.
-Upowszechnianie myśli i dorobku naukowego Papieża Benedykta XVI.
-Działanie na rzecz integracji i rozwoju środowisk przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
-Wspieranie finansowe i organizacyjne działalności Bractwa Kapłańskiego św. Piotra z siedzibą w Szwajcarii i innych podobnych instytutów kapłańskich i zakonnych działających na terenie Polski.
-Wspieranie finansowe i organizacyjne księży katolickich przywiązanych do liturgii Kościoła Katolickiego sprawowanej w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego.
-Troska, w tym finansowanie konserwacji i remontów zabytków, dzieł sztuki, instrumentów i innych przedmiotów związanych z wykonywaniem kultu religijnego. W szczególności kościołów wraz z ich wyposażeniem.
-Troska, w tym finansowanie konserwacji i remontów zabytków i dzieł sztuki związanych z polską historią. W szczególności tych znajdujących się w obszarze Jury Krakowsko Częstochowskiej.
-Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Gminy Włodowice w Powiecie Zawierciańskim. W szczególności poprzez działanie na rzecz rozwoju turystyki.
-Działalność charytatywna.
-Działalność naukowa, edukacyjna, oświatowa i wychowawcza.
-Organizacja wyjazdów, wycieczek, pielgrzymek i obozów. W szczególności organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
-Promocja i organizacja wolontariatu.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Nadzór nad Fundacją prowadzi Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W przypadku likwidacji Fundacji, majątek Fundacji ma być przekazany na rzecz Bractwa Kapłańskiego św. Piotra. Fundacja powstała głównie po to, aby przejąć obowiązki organizatora Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp od Fundacji Constitues Eos. Zastosowane rozwiązanie ma odciążyć finansowo Fundację Constitues Eos oraz spowodować możliwość wykorzystania w pełni jej zasobów do działań związanych z duszpasterstwem krakowskim. Bractwo Kapłańskie św. Piotra pozostaje patronem głównym zjazdu i jest odpowiedzialne za kwestie zastrzeżone dla duchowieństwa w ramach Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicamp.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!