facebook youtube
naglowek
Ogólnopolskie Spotkania Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp rozpoczynają się w niedzielę Mszą Święta solenną oraz nieszporami, a kończą się w sobotę Mszą Świętą rocznicową i  weselnym świętowaniem podczas Kany Rzędkowickiej. Spotkania Tradicamp odbywają się zawsze w pierwszej połowie lipca, w tygodniu, w którym przypada rocznica wydania Motu Proprio Summorum Pontificum (7 lipca A.D. 2007) przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Termin spotkań Tradicamp jest powiązany z rocznicą wydania tego doniosłego dokumentu, albowiem same spotkania Tradicamp są również świętowaniem tej rocznicy. 

 

 
 

Tradicamp2017 (2 - 8 lipca) - 10 rocznica Motu Proprio Summorum Pontificum 

 

Tradicamp2018 (1 - 7 lipca)

 

Tradicamp2019 (7 - 13 lipca)

 

Tradicamp2020 (2 – 8 lipca)

Tradicamp2021 (4 – 10 lipca)

Tu podaj tekst alternatywny
Copyright - inicjatywawlodowicka.pl