facebook youtube
naglowek

Punkt Rejestracyjno-Informacyjny ulokowany jest tuż przy wejściu na teren obozowiska i oznakowany widocznym z daleka banerem z oficjalnym logo Ogólnopolskich Spotkań Wiernych Tradycji Łacińskiej Tradicamp. 

 

Pełni on rolę biura, w którym rejestrowani są wszyscy Uczestnicy spotkań Tradicamp. Przyjmuje zamówienia oraz opłaty za obiady z kuchni obozowej. Można w nim również nabyć cegiełki, z których całkowity dochód przeznaczony jest na organizację spotkań Tradicamp. Stanowi też centrum koordynujące wszelkie wydarzenia programowe i jest miejscem zbiórek, poprzedzających niektóre wydarzenia uwzględnione w programie.  

 

W Punkcie Rejestracyjno-Informacyjnym dyżurują wolontariusze, którzy udzielają kompleksowych i szczegółowych informacji dotyczących wszelkich spraw organizacyjnych i programowych związanych z przebiegiem Tradicamp. Najważniejsze informacje są również wywieszone na zewnątrz punktu i ogólnodostępne dla wszystkich Uczestników. 

 

CZAS PRACY PUNKTU REJESTRACYJNO-INFORMACYJNEGO 

 

Niedziela
15:00-17:00
20:00-22:00
 
Pon – Czw
12:00-13:30
20:00-22:00
 
Piątek
7:30 – 8:00
20:00 – 22:00
 
Sob
8:30 – 9:30
12:30-13:30

Tu podaj tekst alternatywny
Copyright - inicjatywawlodowicka.pl