„A ty, Betlejem, ziemio Judy, 
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, 
albowiem z ciebie wyjdzie władca, 
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela” [Mt. 2,6]

Podczas tych niezwykłych Świąt Bożego Narodzenia stajemy z zachwytem i z wdzięcznością wobec bezgranicznej miłości Boga, adorując „Słowo, które Ciałem się stało”. Narodziny Chrystusa, których pamiątkę świętujemy, niech będą dla nas źródłem radości i nadziei. Niech Boże Dziecię, które przychodzi do ludzi tak cicho i pokornie, w zaciszu mizernego Betlejem, obdarza nas bliskością, czułością i miłosierdziem.

W tej świątecznej atmosferze, w imieniu Fundacji Inicjatywa Włodowicka pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia. Niech Dobry Bóg przez swoje przyjście napełni Was pokojem i radością.

Z wyrazami szacunku,

Kuratela
Rada Nadzorcza
Rada Programowa
Zarząd i Wolontariusze