„A ty, Betlejem…”

„A ty, Betlejem…”

„A ty, Betlejem, ziemio Judy,  nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,  albowiem z ciebie wyjdzie władca,  który będzie pasterzem ludu mego, Izraela” [Mt. 2,6] Podczas tych niezwykłych Świąt Bożego Narodzenia stajemy z zachwytem i z...