ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

A.D. 2019
A.D. 2018
A.D. 2017
A.D. 2016
A.D. 2015
A.D. 2014
A.D. 2013
A.D. 2012
A.D. 2011
A.D. 2010

Ojciec Święty Benedykt XVI abdykuje.

Lut 11, 2013

Ojciec Święty Benedykt XVI na konsystorzu zwyczajnym w Watykanie ogłosił, iż rezygnuje z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra. Decyzja Ojca Świętego ma ogromną wagę dla życia Kościoła zarówno w perspektywie bieżącej, jak i kolejnych pontyfikatów. Abdykacja Benedykta XVI jest ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich wiernych Kościoła, jednak dla wiernych przywiązanych do tradycji łacińskiej jest wydarzeniem rodzącym niepewność i naturalną obawę o jutro Kościoła.

Trzeba bowiem pamiętać, że ten Papież z wielką mocą i osobistym zaangażowaniem, odważnie i pewnie, ale również w sposób nacechowany troską pasterską o jedność całego Kościoła Powszechnego, realizował dzieło rozpoczęte przez bł. Jana Pawła II wydaniem Motu Proprio Eclesia Dei w 1988 r. Kościół wiedziony przez swych najwyższych kapłanów ocierał się przez wieki o ich szorstkie ramy trwając z miłością w wierze na modlitwie oraz w nadziei, że nie pobłądzi. Najnowsza historia Kościoła rozgrywająca się po Soborze Watykańskim II jest monumentalnym przykładem działania Boskiej Opatrzności, a kulminacją tych wydarzeń jest Motu Proprio Summorum Pontificum wydane przez Ojca Świętego Benedykta XVI w 2007 r. To co wydarzy cię dalej jest odkrywaniem i uobecnianiem pełni depozytu wiary zawartego w Piśmie i Tradycji, jest nową wiosną Kościoła w duchu Benedykta XVI, czego symbolem są Krzyże stawiane w centrum ołtarza przez coraz liczniejszych kapłanów na całym świecie.

Ojciec Święty Benedykt XVI jest jak dąb, który wrósł w ziemię swoim dziełem, pracą, modlitwą, ogromnym trudem, niesłychanym poświęceniem, olbrzymią ofiarą. Ten dąb głęboko zapuścił korzenie w glebie całej ziemi, ale w szczególności w glebie naszych dusz. Nic dziwnego, że gdy Bóg zrządzeniem swej Opatrzności wyrywa taki dąb, to wzrusza się ziemia. I nasza ziemia się wzrusza, wręcz się trzęsie i wzbudza w nas trwogę. Bo to życie niesłychanie splątane z naszym życiem, naszą wiarą, nadzieją i miłością. Wszyscy przecież pamiętamy łaski, które Dobry Bóg przez Niego w łaskawości swojej dał nam, wiernym przywiązanym do tradycji łacińskiej Kościoła.

Obecnie walczy miłość Boga z naszą miłością, bo miłość Boga chce uczynić to, czego my po ludzku może nie rozumiemy, chce uczynić to, do czego Benedykta XVI powołała i nasza miłość ustąpi w końcu pierwszeństwa planom Bożym. Są to dwie miłości, ale z jednego źródła: z Serca Bożego. Nasza miłość do Ojca Świętego Benedykta XVI jest Boża i ustępuje najlepszej miłości Boga samego. Musimy teraz otoczyć Benedykta XVI miłością i wdzięcznością. Wspominamy wszystko, czego doznaliśmy przez Niego. Płacić będziemy wdzięcznością wielkiej modlitwy, ażeby miłość Boża w Papieżu do końca się okazała i żeby wspomagana naszą miłością była w przyszłości tytułem do jego chwały w niebie, bo wszelka chwała w niebie zależy od miłości.

Mamy pomagać Ojcu Świętemu naszą miłością teraz i po konklawe, gdy ogarnie go święta cisza i pokój modlitwy, gdy jego głos będzie niedostępny i gdy słuchać nam przyjdzie kolejnego następcy św. Piotra. Mamy sercem modlić się z Jego sercem, a Jego serce oddawać wielkiemu sercu Boga. Będzie to najlepsza forma okazania Ojcu Świętemu wdzięczności i wierności.

Niektórzy mają wspomnienie niezwykłego światła i ogromnych łask, które otrzymali przez posługę Papieża i które obfitują w naszym codziennym życiu. Rozrósł się Benedykt w naszych sercach. W dużym stopniu to, czym są wierni przywiązani do tradycji łacińskiej Kościoła, zawdzięczają Benedyktowi XVI. Za to trzeba teraz płacić wielką miłością i zaufaniem. Dobry Bóg przeprowadził Kościół przez zawirowania ostatnich czasów i w czasie najbliższym nie zostawi nas bez swojego Namiestnika – kim po ludzku by on nie był.

Dziękujecie Bogu, że tak wielką moc dał Ojcu Świętemu. Trzeba się Bogu wywdzięczać za wszystko, co nam przez Benedykta XVI okazał. W tym duchu przez nadchodzące dni módlmy się w intencji nowego Papieża.

SEKRETARZ RADY KURATELI FUNDACJI

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicamp.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!