ARCHIWUM AKTUALNOŚCI

A.D. 2019
A.D. 2018
A.D. 2017
A.D. 2016
A.D. 2015
A.D. 2014
A.D. 2013
A.D. 2012
A.D. 2011
A.D. 2010

Nowy Metropolita Częstochowski.

Sty 1, 2012

Dnia 29 grudnia A.D. 2011 Ojciec Święty Benedykt XVI mianował nowego Arcybiskupa Metropolitę archidiecezji częstochowskiej. Został nim dotychczasowy biskup ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej JE ks. dr Wacław Depo. Nowy Arcybiskup został powołany przez Ojca Świętego na miejsce abpa Stanisława Nowaka, który złożył rezygnację z posługi po ponad 27 latach owocnej pracy duszpasterskiej.

Nowomianowany Metropolita jako pierwszy biskup ordynariusz w Polsce odprawił pontyfikalną Mszę Świętą w Nadzwyczajnej Formie Rytu Rzymskiego po ogłoszeniu przez Papieża Benedykta XVI Motu Proprio Summorum Pontificum. Fakt ten miał miejsce w I niedzielę Adwentu 30 listopada A.D. 2008 i był ważnym wydarzeniem dla wszystkich tradycyjnych wspólnot w naszym kraju. Liturgia celebrowana była w kościele rektoralnym pw. św. Katarzyny w Zamościu i do dziś pozostaje w pamięci jako „zielone światło” dla wiernych i duszpasterzy przywiązanych do tradycyjnej liturgii. Biskup Depo dał przykład prawdziwego zrozumienia myśli Ojca Świętego, a po uroczystości wyraził troskę o wszystkich wiernych swojej diecezji, bez względu na formę rytu w jakim uczestniczą.

Nuncjusz Apostolski Celestino Migliore ogłosił decyzję Papieża Benedykta XVI z dniem 29 grudnia. W oficjalnym komunikacie Nuncjatury podano, że Ojciec Święty przyjął rezygnację dotychczasowego metropolity częstochowskiego Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz mianował Jego następcą dotychczasowego biskupa zamojsko-lubaczowskiego Wacława Depo. Ingres nowego Metropolity zaplanowano na 2 lutego 2012 roku – Święto Ofiarowania Pańskiego. Na tej wielkiej uroczystości archidiecezji częstochowskiej z pewnością nie zabraknie przedstawicieli Fundacji Inicjatywa Włodowicka, którzy dzięki życzliwości poprzednika abpa Depo mogli swobodnie rozwinąć działalność związaną z organizacją Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp.

Odchodzący na zasłużoną emeryturę ks. abp Stanisław Nowak został mianowany na tron biskupi w Częstochowie 8 września A.D. 1984. Sakrę biskupią przyjął 25 listopada tego samego roku w częstochowskiej bazylice katedralnej. Paliusz arcybiskupi przyjął 29 czerwca 1992 roku w Rzymie, po podniesieniu diecezji częstochowskiej do rangi archidiecezji.

Podczas trwania Jego urzędu zmodernizowana została sieć parafialna i dekanalna. Abp Nowak przeniósł także w 1991 roku seminarium duchowne z Krakowa do Częstochowy oraz wprowadził w diecezji Nieustanną Adorację Najświętszego Sakramentu. Podczas 27 lat swojej posługi pobudzał życie duchowe całej Metropolii oraz z pasterskim oddaniem dbał o rozwój kultu maryjnego i duchowość swoich wiernych, sam będąc przykładem oddania Matce Bożej.

Diecezję częstochowską erygował Papież Pius XI na mocy bulli Vixdum Poloniae unitas z 28 X 1925 roku. Powstanie nowej diecezji związane było z istnieniem w Częstochowie Jasnej Góry – największego i najbardziej znaczącego sanktuarium maryjnego w Polsce. Patronką diecezji została wybrana Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski. W 1992 roku, 25 marca bł. Papież Jan Paweł II wydał bullę Totus Tuus Poloniae populus, na mocy której powstała metropolia częstochowska, w której skład wchodzą archidiecezja częstochowska oraz diecezje radomska i sosnowiecka.

Wiernych związanych z liczącą dziś 824 990 dusz archidiecezją częstochowską z pewnością cieszy fakt, że urząd i posługę na tronie biskupim największego centrum kultu maryjnego w Polsce – duchowej stolicy naszego kraju, jak określa się Częstochowę, obejmuje biskup znany ze swojego wyjątkowego nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny, jedynej pewnej i niezawodnej drogi do Jezusa Chrystusa.

Ksiądz abp Wacław Depo urodził się 27 września 1953 w Szydłowcu k/Radomia. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. 3 czerwca 1978 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk Sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego. Studia kontynuował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską. W czerwcu 1984 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na temat: „Chrystus kerygmatyczny w nauce M. Koehlera”. Na bogatą pracę naukową i duszpasterską Księdza Biskupa składa się wiele publikacji, listów pasterskich i wykładów. Pełnił on m. in. funkcję wykładowcy teologii dogmatycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Radomiu. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację na rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sandomiersko-Radomskiej, a 25 marca 1992 roku został mianowany rektorem Wyższego Seminarium Duchownego nowopowstałej Diecezji Radomskiej. Pracował również jako adiunkt w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego UKSW w Warszawie, a od 2007 roku jest wykładowcą w Katedrze Personalizmu Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Był także członkiem-konsultorem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. Abp Depo jest kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomierskiej oraz prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku- Kamiennej. 4 maja 2004 roku został uhonorowany tytułem Prałata Honorowego Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II.

5 sierpnia 2006 roku Papież Benedykt XVI mianował go biskupem zamojsko-lubaczowskim. Sakrę biskupią Ksiądz Depo przyjął 9 września 2006 roku i odbył jednocześnie uroczysty ingres do katedry zamojskiej.

Organizatorzy Letnich Zjazdów Integracyjnych Tradicamp wyrażają głęboką radość z faktu, iż arcybiskupem diecezji, która jest miejscem działalności Fundacji Inicjatywa Włodowicka został mianowany duchowny, który spogląda na wiernych przywiązanych do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego z otwartością i pasterską troską. Wspólnota wiernych skupiona wokół zjazdów Tradicamp składa Jego Ekscelencji gratulacje z okazji nominacji i zapewnia o swojej modlitwie w intencji Nowego Arcybiskupa i całej archidiecezji.

FOTOGALERIA

VIDEOGALERIA

Chcesz dostawać nowe aktualności na e-mail? Zapisz się do Newslettera!

ZAPRASZAMY

Zapisz się do Newslettera!

Dołącz do naszej listy mailingowej, aby otrzymywać najnowsze wiadomości od naszego zespołu ds. Tradicamp.

Pomyślnie wysłałeś wiadomość!